Logo City of Valletta
Search

The Official Website of the Valletta Local Council Administration
News
Laqgħat għar-Resideti

Għeżiż Beltin,

Il-Kunsill Lokali Valletta ser jagħmel numru ta’ laqghat mar-residenti fit-tliet parroċċi differenti skond kif jidher fil-fuljett mehmuż.  F’dawn il- laqgħat, ikollok l-opportunità tisma’ dwar ix-xogħol li għaddej bħalissa mill-Kunsill u fil-Belt Valletta b’mod ġenerali.

Barra minn dan, tkun tista’ tesprimi l-opinjoni tieg ̇ek dwar dan ix-xog ̇ol u kif forsi dan jista’ jsir aħjar. Tista wkoll tagħmel is-suġġerimenti tiegħek dwar x’taħseb u x’tixtieq tara jsir fil-Belt, liema suġġerimenti jiġu diskussi mill-Kunsill waqt il-laqg ̇at tiegħu.

Għalhekk, f’isem il-Kunsill u sħabi l-Kunsillieri nistieden lilek u l-membri l-oħra tal-familja sabiex tattendu għal dawn il-laqgħat.

inselli għalikom,

Dott. Alexiei Dingli, Sindku Belt Valletta

Agħfas hawn biex tniżżel il-fuljett

  © Valletta Local Council 2007 Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap
| About Us | News | Events | Directory | Getting Around | History & Culture | Malta | Archives & Speeches | Services | Projects | Your Events in Valletta | Agenda/Minutes & schedule | Facebook

icon.
What's on? News History Malta Photos Directory UNESCO World Heritage Centre Malta Maritime Authority