Logo City of Valletta
Search

The Official Website of the Valletta Local Council Administration
Archived Event
Notte Bianca - Programme
From: 1/10/2009 To: 3/10/2009

 
1          Is-Sur ta’ San Ġakbu – Il-Parkeġġ tal-Bank Ċentrali
Wirja ta’ karozzi antiki u klassiċi
 
2          Iċ-Ċentru għall-Kreattività – Kavallier ta’ San Ġakbu
Wirjiet:
Cartoons Favur id-Diversità u Kontra d-Diskriminazzjoni
Pornolitics
It-tielet wirja taċ-ċeramika bejn Malta u Ċipru
 
Diversi attivitajiet varjati għat-tfal li jinkludu sezzjonijet ta’ kreattivita’ fid-drama, mużika, cartoons u qari ta’ stejjer
 
3          Misraħ il-Ħelsien
Kunċerti minn:
 
1800hrs Saving Alexis
1845hrs Bletchely Park
1945hrs Eleanor Cassar
2045hrs Footprints
2145hrs 2injoy
23.00hrs Scar
24.00hrs Airport Impressions
01.00hrs The Rifffs  
0200hrs Red Elektrick                                                                                
 
Oazi Egizzjana bil-kollaborazzjoni ta l-Ambaxxata Egizzjana u Egypt Air
 
4          Il-Knisja tal-Madonna tal-Vitorja – Triq ir-Repubblika
7:00pm Quddiesa tal-Viġili
Wirja u Żjarat ma’ din l-ewwel knisja tal-Kapitali
 
5          It-Teatru l-Imwaqqa’
Rappreżentazzjonijiet Medjevali, li jinkludu ġlied bix-xwabel, bużullotti, logħob bin-nar, u falkuniera
Logħob ibbażat fuq l-istorja ta’ Malta
 
6          Triq il-Kavallier
 
Avvenimenti b’tema Amerikana mtella’ mill-Amabaxxata Amerikana f’Malta bil-partecipazzjoni ta’ Marty Rivers u zfin Country & Western
 
Żjarat Animati bil-gwida madwar il-Belt b’temi differenti (tluq min triq l-Ordinanza)
7:00pm – 8:30pm            Żjarat mal-Belt għat-tfal (kull 30 minuta)
9:30pm – 9:45pm            Mixja mal-Kavallieri (kull 15-il minuta)
10:00pm - 11:00pm         VIPs tal-Belt  (kull 15-il minuta)
11.15pm - 1.45am          Toroq Imsaħħra fil-Belt (kull 30 minuta)
11.30 pm- 2.00am          Skandli u Dnubiet (kull 30 minuta)
 
8.30pm; 10:00pm u 11.30pm   Mixja Mużikali ma’ Reuben Zahra f’diversi postijiet tal-Belt
ll-Ħadd filgħodu
9.30am - 11.00am           Żjarat mal-Belt għat-tfal
10.00am                          Mixja mal-Kavallieri
10.30am                          VIPs tal-Belt
11.30                              Skandli u Dnubiet
12.00am                          Toroq Imsaħħra fil-Belt
 
 
7          Palazzo Ferreria (Ministeru għall-Politika Soċjali) – Triq ir-Repubblika
Wirja ta’ pittura ta’ Matthew Kassar u Saviour Baldacchino
 
Instincts Duo
Quicksand duo
 
8          Maestro e’ Fresco
 
Wirja tal-Arti min Ed Schembri
 
Mużika minn Pete & Paps
 
9          Misraħ Kastilja (quddiem il-Berġa ta’ Kastilja)
Wirja minn The Police Force Precision Drill Team
 
10        Il-Berġa ta’ Kastilja
Għawdex: wirjiet, rappreżentazzjonijiet u artiġjanat
Il-kmamar statali u uffiċjali jkunu miftuħin għall-pubbliku
 
Ezebizzjoni ta’ xogholijiet mill-artista Ghawdxi Christopher Saliba – check name of exhibition
 
11        Misraħ Kastilja (quddiem il-Borża ta’ Malta)
Wirja tal-moda minn Charles u Ron fl-ghaxra u f’nofs il-lejl
 
12        Il-Ġnien tal-Barrakka ta’ Fuq – Wine Garden
Notte Bianca Raw: sezzjonijiet unplugged:
Chasing Pandora
Mutley
Ozzy Lino
Indigo
Ben and Phil
Eve Ransom
Klinsmann
 
Kuncerti jibdew fis-18.00hrs
 
Żfin minn Urban Echo u Artemocion Dance and Leisure Studio
 
20.00hrs           Sparar tal-kanuni mill-Fondazzjoni Wirt Artna
                                 
Wishing Tree: installazzjoni ta’ Sue Mifsud
Żfin minn Moving Bodies b’kollaborazzjoni ma’ No Bling
 
13        Palazzo Parisio (Ministeru tal-Affarijiet Barranin)  – Triq il-Merkanti
Wirja Fotografika kollettiva mill-Malta Photographic Society
Kanzunetti Naplitani, arji operisitiċi popolari, favoriti tal-operetta u kanzunetti klassiċI mill-Vox Lirica
Commedia dell’Arte
 
14        Il-Berġa tal-Italja – Triq il-Merkanti
19.30hrs, 21.30hrs, 22.30hrs, 24.00hrs Bejn IV Ħitan: dramm ta’ George Peresso minn suReal
Kunċerti minn Sassofoni Saxaphone Quartet
Il-Ħolm Realta’ – wirja ta’ Salvatore Montanucci dwar l-aspetti varji tal-kultura miġjuba flimkien
Murtaletti bil-Kliem: siltiet drammatizzati minn 200 sena ta’ letteratura Maltija
 
15        Il-Knisja ta’ Santa Barbara – Triq ir-Repubblika
8.15pm, 9:30pm u 10:45pm      Kunċerti korali mill-Joy Gospel Singers
 
16        Il-Knisja ta’ San Franġisk – Triq ir-Repubblika
Agħtu Ċans lill-Paċi: Ċelebrazzjonijiet liturġiċi tal-festa ta’ San Franġisk
 
17        Sala San Franġisk – Triq Melita
La Bottega del Presepio: membri tal-Ghaqda Ħbieb tal-Prespju jagħtu spjegazzjonijiet u juru d-diversi stadji li jinvolvi l-bini tal-presepju Malti
 
18        Il-Knisja Skoċċìża ta’ Sant’Andrija – Triq Nofsinhar kantuniera ma’ Triq l-Ifran
Wirja fotografika li turi l-użu ta’ din il-knisja kemm fil-passat kif ukoll fil-preżent
 
19        City Theatre – Triq l-Ifran
Maġija tul il-Lejl: Wirjiet spettakulari ta’ maġija mill-Għaqda tal-Illużjonisti Maltin
Mano Libera: wirja teatrali animata innovattiva – Scarlatine Teatro (Italja)
 
Spettakli jibdew fis-19.30hrs u jirrepetu ruhhom kull siegha.
 
20        Workers’ Memorial Building – Triq Nofsinhar
Mużew Égalité – wirja
Gallarija Liberté – wirja
Murtaletti bil-Kliem: siltiet drammatizzati minn 200 sena ta’ letteratura Maltija
Kunċert mill-grupp SALT
                        
21        Il-Ġnien ta’ Hastings
Il-Ġnien tat-Tfal: animazzjoni, attivitajiet u teatru għat-tfal, pupazzi, żfin u karattri popolari
Żfin minn Urban Echo, Artemocion Dance and Leisure Studio, Annette's Mystic Dancers u Dance Council Malta (Improviżazzjoni għat-tfal)
Spettakli għat-Tfal minn Frank O'Neil
Żfin minn Alegria Dance Company
Żfin minn Moving Bodies b’kollaborazzjoni ma' No Bling
 
18.30hrs Kuncert minn Alessia
19.30hrs Kuncert mill-Malta Academy of Performing Arts
21.30hrs Għanjet il-Malti: lejla ma’ kantanti u kantawturi Maltin, b’kanzunetti Maltin
 
23.00hrsKunċert ta’ kanzunetti epiċi mill-grupp leġġendarju New Cuorey
 
L-Avventura tal-Baħar -  wirja mill-istudenti tal-iskola San Anton
 
 
22        Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti – Triq Nofsinhar
Żjarat animati.
Wirja ta’ pitturi murija rarament tal-proġett għall-qabar tas-Suldat Mhux Magħruf, propost fl-1914 mill-iskultur famuż Malti Antonio Sciortino.
Dawk li qatt ma żaru l-Mużew se jkunu jistgħu wkoll jagħtu titwila wara l-kwinti u jaċċessaw il-librerija tal-mużew u partijiet oħra li s-soltu ma jkunux aċċessibbli.
 
23        Binja ta’ Din l-Art Ħelwa – Triq Melita
Wirja ta’ ritratti ta’ qiegħ il-baħar
 
24        Triq id-Dejqa bejn Triq San Ġwann u Triq Melita
Triq iż-Żfin: Żfin ballroom u latin mis-Sway Dance Company
 
25        Il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija – Triq ir-Repubblika    
Il-mużew ikun miftuħ għall-wiri
Wirja dwar il-pjanti ta’ Renzo Piano tal-Belt
 
26        Il-Knisja ta’ San Ġakbu – Triq il-Merkanti
Tnedija tas-sit uffiċjali ta’ Dun Charles Vella (artist u restawratur)
Wirja ta’ proċessi tar-restawr mill-istess artist
 
27        Palazzo Castellania (Dipartiment tas-Saħħa) – Triq il-Merkanti
Wirja ta’ pitturi ta’ Alex Dalli
Xeni drammatizzati li jeħduna għal żmien il-Kavallieri
Murtaletti bil-kliem siltiet drammatizzati minn 200 sena ta’ letteratura Maltija
 
28        Misraħ San Ġwann
Kunċert mill-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta taħt id-direzzjoni tal-Kaptan Ivan Borg
Kunċert mill-banda tal-Korp tal-Pulizija flimkien ma’ kantati popolari taħt id- direzzjoni tal-Ispettur Anzjan Mro Anthony Cassar
 
Żfin minn Alegria Dance Company
Żfin minn Moving Bodies b’kollaborazzjoni ma’ No Bling
 
29        Il-Każin tal-Banda Ċittadina King’s Own – Triq ir-Repubblika
Sala Re Dwardu VII – Wirja tat-teżori tal-każin
 
30        Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin – Triq l-Ifran
6.00pm            Pellegrinaġġ proċessjonali fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna taċ-Ċintura u mbagħad quddiesa solenni
 
9.00pm            Quddiesa animata għaż-Żgħażagħ bil-parteċipazzjoni tal-grupp Lift
 
31        Ċentru Żgħażagħ Agostinjani – Triq San Ġwann
L-istorja tal-Mandraġġ: preżentazzjoni multiviżiva li tinkludi mudelli skalati tal-Mandraġġ u ta’ diversi snajja’, bil-parteċipazzjoni tar-residenti Beltin
 
32        Il-Konkatidral ta’ San Ġwann – Misraħ San Ġwann
Il-konkatidral, il-mużew u l-oratorju b’kapulavuri ta’ artisti bhal Mattia Preti u Caravaggio ikunu miftuħin għall-wiri
 
33        Misraħ l-Assedju l-Kbir
Kunċert minn
Mykill Cini u Fish
Simon Vella
Grupp Folkloristiku Astra
Żfin minn Alegria Dance Company
Żfin minn Moving Bodies b’kollaborazzjoni ma’ No Bling
 
34        Il-Knisja ta’ Ġieżu – Triq San Ġwann
18.15   Quddiesa u tranżulazzjoni ta’ San Franġisk
 
35        Il-pontijiet fi triq il-Lvant
 
Murtaletti bil-Kliem: siltiet drammatizzati minn 200 sena ta’ letteratura Maltija
 
35        Bridge Bar
Mużika u kanzunetti minn Marc Galea, Christabelle Curmi, u oħrajn
 
36        Rodex Arts and Crafts – Triq l-Ifran
L-Arka ta’ Noe: wirja ta’ pupazzi minsuġa
Pitturi biż-żejt ta’ veduti tal-Belt
 
37        Il-Bottegin ta’ San Martin - Art Studio – Triq l-Ifran
Arti Ħajja: wirja u demostrazzjonijiet, inkluża skultura fuq l-injam
 
38        Misraħ Mattia Preti
Kunċerti korali mill-Għaxaq Folk Ensemble
Kunċert mill-gruppi
The Myth
Skimmed
 
39        Triq l-Ifran
Malta – Vjagg mill-antenati taghna fid-dinja ta’ llum
 
Joe Camilleri (il-Bibi) u l-banda tiegħu jagħtu kunċerti ta’ mużika pop, jazz u latin
 
 
40        Il-Każin tal-Futbol tal-Belt Valletta – Triq Santa Luċija
Il-każin ikun miftuħ għall-wiri
Wirja ta’ trofej u kisbiet oħra tat-tim lokali tal-futbol
 
41        Chiaro Scuro
 
Me, Myself and Rita – rapreżentazzjoni ta’ omaġġ lil Rita Hayworth min Almog Pail
Spettakli jibdew fit-20.00hrs u jirrepetu ruhhom kull siegha.
 
42        Embassy Complex
 
19.00hrs Jessica Muscat
20.30hrs Wayne Micallef
22.00hrs Chris & Moira
 
43        Trabixxu
 
Wirja fotografika min Joe Fenech Soler
Mużika min  Ben & Phil
 
44        Il-Każin Malti – Triq ir-Repubblika
Kunċerti minn Veronique Vella u l-grupp tagħha
Check about exhibition of fine arts
Riflessjonijiet, bejn realta’ u ħsieb -  wirja fotografika ta’ Reuben Chircop
 
45        Misraħ ir-Repubblika (Pjazza Reġina)
Il-Kunċerti tal-Premier
18.30hrs Freddie Mizzi u l-big band tiegħu
20.30hrs George Micallef u l-band tiegħu
22.30hrsThe Schunke Ensemble
24.00hrs George Curmi (il-Pusè)
 
46        L-Arkati fi Triq ir-Repubblika (bejn Triq Santa Luċija u Triq it-Teatru l-Antik)
 
Wirja:  Is-Serje Barroco Roll – ritratti artistiċi kbar fil-beraħ
 
47        Il-Librerija Nazzjonali – Misraħ ir-Repubblika
Tkun miftuħa għall-pubbliku
 
48        Dimitri Café
 
Mużika Country minn Midnight Cowboy
 
Il-Ħadd: Mużika akustika minn Colourblind
 
49        Il-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu – Triq San Pawl
2000hrs u 2230hrs - Kuċerti ta’ mużika sagra għal mezzosopran u arpa, minn Claire Massa u Caroline Muscat
 
50        Mużew Domus Pauli – Triq San Pawl
Wirja ta’ Arti Sagra u ħwejjeġ oħra prezzjużi propjetà tal-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu
 
51        Is-Suq tal-Belt
 
Xeni drammatizzati li jeħduna għal żmien il-Kavallieri
Murtaletti bil-Kliem: siltiet drammatizzati minn 200 sena ta’ letteratura Maltija
 
 
Commedia dell’Arte
Wirja ta’ artiġġjanat u snajja Maltin bil-parteċipazzjoni ta’ membri tal-kunsill Malti għall-artiġġjanat
 
52        Misraħ is-Suq l-Antik
 
Il-Belt tul iż-żminijiet – preżentazzjoni awdjo-viżiva, ikel u animazzjoni
 
53        Dar l-Ewropa – Triq San Pawl
Cinedigest - Wiri ta’ films qosra
Muzika Ambjentali
 
 
54        Sac. Charles Vella Art Studio – 211E Triq Sant’Ursula
 
Wirja ta’ restawr ta’ skulturi u pitturi
 
55        Il-Palazz tal-President – Misraħ San Ġorġ
Is-Swali Statali, l-Armerija u l-Parlament ikunu miftuħin għall-pubbliku
 
56        Il-bitħa tal-Palazz tal-President – Misraħ San Ġorġ
Murtaletti bil-Kliem: siltiet drammatizzati minn 200 sena ta’ letteratura Maltija
Kunċert mill-
Cosmos Wind Ensemble
Muzzle
Netnakisum
 
Ezebizzjoni fl-ufficji godda tal-Community Chest Fund
 
57        Malata
 
Marco’s Jazz Quartet
 
58        Omertà – Triq l-Ifran
La Capitale in Chiaro e Scuro – wirja ta’ fotografija u ta’ pittura biż-żejt
Robert and Corazon Duo jdoqqu blues u jazz
 
59        Teatru Manoel – Triq it-Teatru l-Qadim
A Night at the Opera - kantanti liriċi, mużiċisti u atturi
Teatru mill-opera – celebrazzjoni operistika
 
Spettakli jibdew fis-1930hrs b’repetizzjoni kull siegha.
 
60        Is-Sala Isouard, Teatru Manoel – Triq it-Teatru l-Qadim
19.00hrs, 20.30hrs, 22.30hrs, 00.30hrs
Il-Pjanista Clifford Borg idoqq xogħlijiet oriġinali magħżula tiegħu
 
61        L-Iskola tal-Mużika Johann Strauss
19.00hrs il-quddiem Kunċerti minn studenti u għalliema
 
62        Is-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu – Triq it-Teatru l-Qadim
Wirja ta’ Pitturi Marjani mis-sbatax sad-dsatax il-seklu
 
63        Il-Prokatidral Anglikan ta’ San Pawl – Misraħ Indipendenza
8:00pm Kunċerti korali mis-St Paul Choral Society
9:00pm Kunċert fuq l-orgni minn Elisabeth Conrad u Dr Hugo Agius Muscat
 
64        Misraħ l-Indipendenza – Victory Kitchen
Għana tradizzjonali Malti (spirtu pront, fil-għoli, makkjetti , prejjem eċċ)
Il-grupp Folkloristu Astra
Il-grupp Folkloristu Aurora
Daqqaqa tal-akkordjin
Rapreżentazzjoni animata tal-Victory Kitchen
 
19.45hrs, 21.30hrs, 23.30hrs, 01.00hrs
Corto Maltese: aminazzjoni teatrali riċerkata minn Pino Scicluna u Katia Capato
 
65        Il-Berġa ta’ Aragona – Misraħ Indipendenza
Fantasija u Realta’ - wirja ta’ xogħlijiet ta’ Joseph Casha
Mill-Klassiku għall-Jazz: kunċerti minn Victor Borg’s Ensemble
Commedia dell’Arte
 
66        Knisja tal-Pilar – Triq il-Punent
 
Wirja li tikkommemora wieħed mill-aqwa artisti ta’ Malta fix-xogħol tal-istatwi Karlu Darmanin, f’dan l-ambjent sabiħ u sagru. Din il-wirja se tkun tikkonsisti f’xi xogħlijiet ta’ Karlu Darmanin, tagħrif u lekċers dwar il-kisbiet ewlenin tiegħu.
 
67        Societa’ Dante Alighieri – Triq l-Ifran
 
Il Mondo in Italiano - attivitajiet u esebiti li jippromwovu il-kultura Taljana
 
68        Il-Knisja tal-Ġiżwiti
 
Il-knisja tkun miftuħa ghall-pubbliku b’esebiti sagri
 
69        L-Uffiċċju Ewlieni ta’ Heritage Malta – Triq il-Merkanti
Let There be Light: wirja  ta’ Carmel Bonello u Jeremy Ellul. L-artistI se jkunu hemm biex jiddiskutu xogħlijiethom
 
70        MITP – Triq San Kristofru
Down in the Basement - Teatru minn Kubos Mati Productions
 
L-ewwel produzzjoni tibda fi 21.00hrs b’repetizzjoni kull siegha u nofs.
 
A Journey – Wirja ta’ l-Arti minn Marija Briffa
 
71        Palazzo Messina (German Maltese Circle) Triq San Kristofru
Dik li kienet Casa Rocca Grande tkun miftuħa għall-wiri
Ikel Ġermaniż u brass band b’temi Bavarjani mill-Oktoberfest
Gżejjer tal-Ħolm: Wirja ta’ Pittura ta’ Francis Xavier Alosio
 
72        Il-Kappella privata ta’ Santu Kruċ – 96 Triq Sant’Ursula
 
Kappella privata li tmur lura sas-seklu dsatax
73        Il-Ġnien tal-Barrakka t’Isfel – It-Taverna ta’ Magnus
19.00hrs Explicit
20.30hrs Mark Spiteri Lucas Band
22.00hrs Claudia Faniello & Band
23.15hrs Rooftop
00.30hrs Mike Spiteri & Friends
 
Żfin minn Urban Echo u Artemocion Dance and Leisure Studio     
 
 
74        Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Porto Salvo u San Duminku – Triq il-Merkanti
5:45pm             Pellegrinaġġ/purċissjoni tal-Madonna tar-Rużarju Mqaddes u mbagħad quddiesa solenni
 
75        Triq il-Merkanti
Parati u kunċerti ta’ perkussjoni mill-grupp Tama Tanbur
 
 
76        Palazzo De La Salle – Is-Soċjetà Maltija għall-Arti, Manifattura u Kummerċ – Triq ir-Repubblika
 
Wirja tat-Tmien Edizzjoni tal-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Arti
Artisti fuq il-lant
8:00pm Kunċert mill-Valletta Clarinet Quartet
 
77        L-Iskola Maltija tal-Arti – Triq l-Ifran
Wirja ta’ xogħlijiet tal-arti mill-kollezzjoni tal-iskola, li tinkludi xogħlijiet ta’ artisti Maltin li attendew l-iskola sa mill-1920
Wirja u hands-on demonstration mill-istudenti tal-Iskola tal-Arti
Wirja ta’ skultura u ċeramika ta’ Ġanni Bonnici
 
78        Il-Berġa tal-Baviera  – Triq San Bastjan
24 hours Valletta "A City built by Gentlemen for Gentlemen": wirja fotografika ta’ Stephen Busuttil                     
Kunċerti korali minn Enkor Choir
Kunċerti mużikali mill-Junior College Orchestra taħt id-direzzjoni ta’ Mro Manuel Pirotta
Il-grupp Folkloristu Aurora
 
79        Triq San Bastjan
Triq ir-Ritmu: Perkussjoni minn Tetraktis Percussioni u Sarsaza Percussion Ensemble
 
80        Ċentru tal-Mediterran għall-Konferenzi
Żjarat gwidati
Rappreżentazzjoni tas-Sacra Infermeria fi żmien il-Kavallieri
 
Sala Cottoner
Ezebizzjoni ta’ 20 sena ta’ arti mill-istudenti ta’ l-iskola San Anton
 
Teatru
Opportunita unika biex taraw il-provi tal-ballet Swan Lake – Bridgette Gauci Borda
 
81        Il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra
Opportunità li żżur dan il-post rinovat
 
82        Valletta Waterfront
23.00 The Does
 
00.30hrs Frenzy Mono
 
Flickerista – Esebizzjoni fotografika   
 
Esperjenza Karnivaleska (muzew gdid)                                  
 
Sagrestia Vault – Valletta Waterfront
 
Highlights from Musicals – bil-parteċipazzjoni tas-soprano Marita Bezzina, it-tenur Frans Mangion u l-pjanista Ramona Zammit Formosa
 
 

 
Il-Ħadd 4 t’Ottubru –
11.00am sa 6.00pm Il-Forzi Armati ser ikunu qed jiċċelebraw id-39 anniversarju tagħhom b’Open Day li ser tiffoka fuq l-irwol marittimu tal-Armata. Il-pubbliku jkun jista’ jitla’ u jżur diversi opri u spjegazzjonijiet isiru kull siegħa. Tieħu sehem ukoll il-Banda tal-Forzi Armati taħt id-direzzjoni tal-Kaptan Ivan Borg
 
Parati f’diversi toroq tal-Belt
Il-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta
Il-Banda tal-Pulizija
Marċi mill-baned Maltin ta’
San Girgor, Kerċem Għawdex
San Girgor, Tas-Sliema
Sant Anna, Wied il-Għajn
Madonna ta' Pompej, Marsaxlokk
Sagra Familja, il-Kalkara
Madonna tal-Karmnu, il-Balluta
Karnivalata – sfilata satirika u karnivaleska
Trinity Brass Band
Il-Parata tal-Kavallieri ta’ Malta: In Guardia
 
Armar tal-festi fit-toroq tal-Belt
Diversi toroq se jkunu mżejna għall-okkażjoni. It-tiżjin huwa tal-erba’ festi prinċipali tal-Belt Valletta – San Duminku, San Pawl, Santu Wistin u l-Madonna tal-Karmnu.
 
Murtaletti bil-kliem
 
Siltiet teatrali mill-letteratura Maltija bid-direzzjoni ta’ Albert Marshall
 
Berġa tal-Italja
            1881-1890:    Anton Manwel Caruana, INEZ FARRUG
            1921-1930:    Dun Karm, XENQET IR-RABA
            1941-1950:    Anton Buttigieg, IL-BIDLA TA' NARCIS
            1951-1960:    Ruzar Briffa, BALLATA TAL-FUNTANA
            1961-1970:    Albert Marshall, TURIHA 'L HADD DIL-POEZIJA

Is-Suq tal-Belt
            1891-1900:    Dwardu Cachia, KATRIN TAL-IMDINA
            1981-1990:    Oliver Friggieri, FIL-PARLAMENT MA JIKBRUX FJURI
            1991-2000:    Maria Grech Ganado, STILLA TAL-BAHAR
            2001-2009:    Clare Azzopardi, IL-LINJA L-HADRA

Mużew Egalite’ fil-GWU
            1871-1880:    Guze' Muscat Azzopardi, TONI BAJJADA
            1931-1940:    Gwann Mamo, ULIED IN-NANNA VENUT
            1971-1980:    Alfred Sant, FID-DELL TAL-KATIDRAL

Il-pontijiet fi triq il-Lvant
            1800-1810:    Anon, L-GHARUSA TAL-MOSTA
            1831-1840:    Luigi Rosato, KATARINA
            1841- 1850:   Gan Anton Vassallo, IL-GIFEN TORK
            1901-1910:    Manwel Magri, TIFEL JEQRED DISA' GGANTI

Palazzo Castellania (Dipartiment tas-Saħħa)
            1851-1860:    Pietru Pawl Castagna, IL-KUNGRESS TAS-SEFTURI
            1861-1870:    Carmelo Camilleri, IL-KUGIN
            1911-1920:    Manwel Dimech, INNU TAL-MALTIN

Il-Bitħa tal-Palazz tal-Granmastru
            1913:             Nini Cremona, IL-FIDWA TAL-BDIEWA
 
Dawn ir-rapreżentazzjonijiet ikunu ripetuti u jolternaw m’oħrajn
 
Mistura ta’ mħabba għal Arlekkino
 
Farsa oriġinali ta’ Narcy Calamatta bl-istil tal-Commedia dell’Arte fil-
Palazzo Parisio (Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin) fi triq il-Merkanti
Palazzo Castellania (Dipartiment tas-Saħħa) fi triq il-Merkanti
Is-Suq l-Antik fi triq il-Merkanti
Il-Berġa ta’ Aragona f’Misraħ l-Indipendenza
 
 
Żjarat Animati bil-gwida madwar il-Belt b’temi differenti (tluq min triq l-Ordinanza)
7:00pm – 8:30pm             Żjarat mal-Belt għat-tfal (kull 30 minuta)
9:30pm – 9:45pm             Mixja mal-Kavallieri (kull 15-il minuta)
10:00pm - 11:00pm           VIPs tal-Belt  (kull 15-il minuta)
11.15pm - 1.45am            Toroq Imsaħħra fil-Belt (kull 30 minuta)
11.30 pm- 2.00am            Skandli u Dnubiet (kull 30 minuta)
8.30pm; 10:00pm u 11.30pm   Mixja Mużikali  b’wirjiet f’diversi postijiet tal-Belt
ll-Ħadd filgħodu
9.30am - 11.00am            Żjarat mal-Belt għat-tfal
10.00am                     Mixja mal-Kavallieri
10.30am                     VIPs tal-Belt
11.30                       Skandli u Dnubiet
12.00am                     Toroq Imsaħħra fil-Belt
 
 
Kodiċi tal-Kuluri
 
Avvenimenti mużikali
Esebizzjonijiet
Funzjonijiet Reliġjużi
Teatru, Zfin u rappreżentazzjonijiet oħra
Żjarat iggwidati
Marċi, Parati u wirjiet animati
 
 
Trasport
It-trasport pubbliku ser jopera rotot wara l-ħin normali għall-prezz ta’ €1.16 kull persuna.
Is-Servizz tal-Park ‘n’ Ride se jiġi estiż skont l-esiġenza.
Se jkun hemm trasport b’xejn madwar il-Belt Valletta għall-persuni b’diżabilita u anzjani mħaddem mir-Razzett tal-Ħbieberija, li ser jibda min Triq l-Ordinanza.
Se jkun hemm ukoll trasport provdut lejn il-Baviera.
Il-Gozo Channel se tħaddem is-servizz regolari tagħha.
Se jkun hemm ukoll servizz bil-baħar minn Tas-Sliema u l-Birgu.
 
Informazzjoni
 
Żur: www.nottebiancamalta.com
Posta elettronika: [email protected]
Tel: 21 232515
 
Il-Pegasus Brasserie and Terrace tal-Lukanda Phoenicia ser ikun miftuħ mis-6.00pm sa kmieni l-Ħadd filgħodu u ser jiġi servut breakfast mis-1.00am.
Il-Ħadd, il-Phoenix Restaurant ser jiftaħ mis-1.00pm għal ikel buffet
Huwa rrikmandat li tibbukkja kmieni fuq 2291 1083

  © Valletta Local Council 2007 Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap
| About Us | News | Events | Directory | Getting Around | History & Culture | Malta | Archives & Speeches | Services | Projects | Your Events in Valletta | Agenda/Minutes & schedule | Facebook

icon.
What's on? News History Malta Photos Directory UNESCO World Heritage Centre Malta Maritime Authority